آلوچه موشنگاه

بی اغراق می توان گفت که خوشمزه ترین میوه بهاری آلوچه است با طعم های مختلف  از شیرین تا ترش از قرمز تا سبز از نرسیده ریز تا رسیده درشت ... خوشمزه  خوشمزه ... محصول باغات موشنگاه

بعضی ها آلوچه موشنگاه را در رشت یا کنار جاده گلسرک می فروشنده و صد البته که کلی خریدار دارد..

شما هم بفرمایید با نمک سبز :

 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید